You are here

Sprejevi i tečnosti za hlađenje u mašinskoj industriji

Cold-spray - sprej za hlađenje prilikom montaže

Cold-spray - sprej za hlađenje prilikom montaže

Sprej za hlađenje pozicija do -45oC. Koristi se kod montaže metalnih pozicija sa preklopom, kod detekcije defekata na elektronskim uređajima, kod testiranja hladnog starta u automobilskoj industriji. Takođe uklanja žvakaću gumu.

Primena u:

- automobilskoj industriji,

- elektronskoj industriji,

- laboratorijama za ispitivanje,

- u metalskoj industriji,...

1.790,00 RSD
Cutting oil spray "Extra" - sprej za hlađenje kod obrade rezanjem, za terenske uslove rada

Cutting oil spray "Extra" - sprej za hlađenje kod obrade rezanjem, za terenske uslove rada

Sprej je namenjen hlađenju reznog alata u uslovima kada je nemoguće koristiti ulje i emulziju kod obrade rezanjem, kao što su terenski uslovi rada.

Sprej sadrži podmazivač koji hladi rezni alat i materijal koji se obrađuje. Može se primenjivati na raznim materijalima.Može se koristiti na čeliku, inoksu, aluminijumu i svim obojenim metalima i legurama jer ne sadrži agresivne materije.

1.866,00 RSD