You are here

Sredstva za podmazivanje na visokim temperaturama

White ceramic paste spray - sprej na bazi keramičkih čestica

White ceramic paste spray - sprej na bazi keramičkih čestica

OPN-Ceramic Paste Spray

-Bela pasta bez metala

-Temperaturno otporna od oko -200C do oko + 14000C

-sprečava zapečenje i smanjuje habanja

Svojstva

1.104,00 RSD
Cooper paste CU 1100 - bakarna pasta

Cooper paste CU 1100 - bakarna pasta

Karakteristike:

Pomoćno sredstvo visokih performansi koje se koristi kod rastavljanja i sastavljanja sklopova, na mestima izloženim visokim temperaturama i koroziji, npr. spojevi na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

5.312,00 RSD
Cooper spray - bakar u spreju

Cooper spray - bakar u spreju

Karakteristike:

Pomoćno sredstvo visokih performansi koje se koristi kod rastavljanja i sastavljanja sklopova, na mestima izloženim visokim temperaturama i koroziji, npr. spojevi na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem 

1.595,00 RSD
Copper pasta CU 1100 - bakarna pasta

Copper pasta CU 1100 - bakarna pasta

Karakteristike:

Pomoćno sredstvo visokih performansi koje se koristi kod rastavljanja i sastavljanja sklopova, na mestima izloženim visokim temperaturama i koroziji, npr. spojevi na motorima sa unutrašnjim sagorevanjem 

1.423,00 RSD
HTM bakarna montažna pasta - pasta za popravku metalnih površina i podmazivanje

HTM bakarna montažna pasta - pasta za popravku metalnih površina i podmazivanje

Pasta za montažu - mazivo na bazi bakarnih čestica visokih performansi za poslove montaže i popravke.

 

Tehnička lista proizvoda

 

HTM - Montažna BAKARNA pasta visokih performansi protiv habanja

Opis

3.840,00 RSD
Montage spray - sprej za popravke metalnih površina i podmazivanje

Montage spray - sprej za popravke metalnih površina i podmazivanje

Sprej za montažu - mazivo visokih performansi za poslove montaže i popravke

Garantovani rok upotrebe: 6 godina.

Sprečava habanje zahvaljujući 30% nižem koeficijentu trenja (u odnosu na maziva od ulja i grafita)

2.381,00 RSD
White ceramic paste - Bela keramička montažna pasta - bela pasta za popravku metalnih površina i podmazivanje

White ceramic paste - Bela keramička montažna pasta - bela pasta za popravku metalnih površina i podmazivanje

Pasta za montažu raznorodnih materijala- mazivo visokih performansi za poslove montaže i popravke

Upotrebljava se za prohromske vijke, meke metale i ukoliko spajate dva različita metala, racimo čelični vijak šrafite u aluminijum, mesing i sl., da ne dođe do hladnog zavarivanja i oksidacije.

Tehnički list proizvoda

BELA KERAMIČKA PASTA 

2.556,00 RSD